ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
November 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Ναυτικός Όμιλος Σπετσών ήρθε προ τριετίας για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο νησί της ναυτοσύνης.

Το έναυσμα έδωσε η ετήσια διοργάνωση από τον ΝΟΕ στις Σπέτσες του αγώνα «Spetses Classic Yacht Race», ο οποίος έφερε κοντά τη νεολαία των Σπετσών με το όμορφο άθλημα της ιστιοπλοΐας. Έτσι, στις 16 Ιουνίου 2013, με πρωτοβουλία των Πέτρου Πετρακόπουλου, τότε Γ.Γ. του Ιδρύματος της Α.Κ.Σ.Σ. (Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών)  και Αντώνη Βορδώνη, μέλους της οργανωτικής επιτροπής του S.C.Y.R., υπογράφηκε κατά τη τελετή λήξης του SCYR 2013 η ιδρυτική διακήρυξη του ΝΟΣΠ, με πρώτο υπογράψαντα το Δή­μαρ­χο του νησιού.

Στη συνέχεια οργανώθηκε μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση, στις 27/10/2013, στην οποία υπήρξε αθρόα προσέλευση. Σε αυτήν ορίσθηκε μια εξαμελής συντονιστική επιτροπή (Δ.Ανάρ­γυρος, Α.Βορδώνης, Α.Μπούφης, Ν.Νικολαϊδης, Μ.Παντελής και Π.Πετρακόπουλος), η οποία, με το συντονισμό της Ειδικής Γραμματέως Α. Μανώλη, επιλήφθηκε των προεργασιών και κυρίως της συντάξεως του καταστατικού του ομίλου, της δημιουργίας ιστοτόπου κλπ. Παράλληλα, μέσω ηλεκ­τρονικού διαγωνισμού, αποφασί­σθηκε και το έμβλημα του Ομίλου, το οποίο αποτελείται από την άγκυρα, παραδοσιακό σύμβολο της ναυτοσύνης των Σπετσών και τη τρίαινα, ιστορικό έμβλημα του Ιδρύματος της Αναργυρείου & Κοργιαλενείου Σχολής – φόρος τιμής στον εθνικό ευεργέτη Σωτή­ριο Ανάρ­γυ­ρο – συνδυασμένα σε χιαστί διάταξη, φέροντας τα χρώματα της σημαίας του νησιού κατά την Επαναστατική περίοδο (κόκκινο, λευκό και κυανό).

Στη συνέχεια, τη 1η Μαρτίου 2014, έλαβε χώρα η Ιδρυτική Γ.Σ. του Ομίλου, την ίδρυση του οποίου τίμησαν με την υπογραφή τους 91 μέλη. Στη Ιδρυτική Συνέλευση εξελέγη κι η προ­σωρινή  Διοι­κού­σα Επιτροπή (Α.Βορδώνης-Πρόεδρος, Π.Πετρακόπουλος-Αντιπροέδρος, Δ.Ανάργυρος-Γ.Γραμ­ματέας, Α.Μαθιός-Ταμίας, Μ.Παντελής-Έφορος(Ιστ.), Μ.Μπαμπίλης-Μέλος και  Ν.Νικολαϊδης-Μέλος), η οποία ανέλαβε να φέρει σε πέρας τη νομιμοποίηση του Ομίλου (Ειρηνοδικείο-Πρω­τοδικείο, ΕΙΟ, Εφορία κλπ.), ενώ παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε και για την οργάνωση του Ομίλου.

Σημαντικό ρόλο στο όλο εγχείρημα επιτέλεσε το Ίδρυμα της Α.Κ.Σ.Σ., το οποίο παρεχώρησε στον νεοσύστατο Όμιλο τις χειμάζουσες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του (λεμβοστάσιο), καθώς και 5 σκάφη τύπου Rhodes 19. Η προσωρινή Δ.Ε. προέβη, μέσω δωρεών μελών, στην πλήρη ανακα­τα­σκευή του λεμβοστασίου, το οποίο διαμορφώθηκε σε ένα υπερσύγ­χρο­νο χώρο, που πληροί τις ανάγκες του ομίλου.

Περαιτέρω, το κοινό των Σπετσών, μεταξύ των οποίων και πολλοί ισχυροί οικονομικοί παρά­γοντες, «προικοδότησε» το νέο Όμιλο με σκάφη, τύπου Bug, Laser και Optimist, με αποτέ­λεσμα, σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Ομιλος να διαθέτει:

 • 5 σκάφη τύπου Οptimist,
 • 5 σκάφη τύπου Bug,
 • 7 σκά­φη τύπου Laser,
 • 1 σκάφος τύπου Europe,
 • 5 σκάφη τύπου Rhodes 19, και
 • 2 Windsurfers.

Ειδικά μάλιστα τα σκάφη Bug ήταν τα πρώτα που κυκλοφόρησαν στην ελληνική επικράτεια.

Η σημαντικότερη όμως, ίσως, ενέργεια της Δ.Ε. ήταν η οργάνωση του αθλητικού τμήματος. Αρχικά προχώρησε στην ενημέρωση των Γονέων με την οργάνωση ημερίδας, σε συνερ­γασία και με το­πικούς φορείς του νησιού και τα σχολεία και κυρίως το Σύλλογο Γονέων Στη συνέχεια οργανώθηκε συνάντηση στο λεμβοστάσιο για την οργάνωση των καλοκαιρινών μαθημάτων ιστιοπλοΐας, στην οποία εξεδήλωσαν ενδια­φέ­ρον πάνω από 70 παιδιά. Σε αυτήν έγινε η ενημέρωση των γονέων και των παιδιών και καθορίσθηκε το πλαίσιο των μαθημάτων. Ακόμη ενημερώθηκαν οι γονείς για τις απαιτήσεις ιατρικής ενημερότητας και ασφαλείας και, τέλος, ήρθε η ιστορική στιγ­μή της εγγραφής των πρώτων αθλητών του ΝΟΣΠ.

Τα μαθήματα έλαβαν ώρα όλο το καλοκαίρι, με προπονητή τον κ. Κ. Χριστοδούλου. Πάνω από 75 παιδιά συμμετείχαν σε του­λά­χι­στον ένα μάθημα, ενώ πάνω από 50 συμμετείχαν του­λάχιστον στο 1/3 των μαθημάτων από τον Ιούλιο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Την επιμέ­λεια των μαθημάτων είχε ο Έφορος Ιστιοπλοΐας Μ. Παντελής, προπονητής ο ίδιος παλαιότερα, ο οποίος παρίστατο και συμ­μετείχε σε όλα σχεδόν τα μαθήματα καθ’όλη τη διάρ­κεια του καλο­καιριού, παρέχοντας συμβουλές και βοηθώντας με τις γνώσεις του, ενώ η υποστήριξη των μαθημάτων κλπ. έγινε από το Σώμα Εθελοντών Μαθημάτων Ιστιοπλοΐας, αποτελούμενο από όλους τους γονείς των αθλητών.

Στις 26 Οκτωβρίου 2014 έγινε η πρώτη τακτική Γ.Σ. του Ομίλου, στην οποία εξελέγη και το πρώτο Δ.Σ. του (Α.Βορδώνης-Πρόεδρος, Π.Πετρακόπουλος-Αντιπροέδρος, Β.Ορλώφ-Γ.Γραμ­ματέας, Α.Μαθιός-Ταμίας, Μ.Παντελής-Έφορος(Ιστ.), Σ.Λαγός-Αναπλ.Γραμματέας και Ν.Νικολαϊδης-Μέλος),.

Στη συνέχεια εκπονήθηκε πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων και δρά­σε­ων στο οποίο συμμε­τείχαν το χειμώνα 36 νεαροί αθλητές και το καλοκαίρι σχεδόν διπλάσιοι, με προσωρινή προ­πο­νήτρια την κ. Κ. Μανιάτη και μετά την αποχώρησή της, τον επόμενο χειμώνα, με προπονητή τον Έφορο Ιστιο­πλοΐας, αφι­λο­κερδώς εργαζόμενο.

Σήμερα τις προπονήσεις έχει αναλάβει ο έμπειρος προπονητής Γ. Νότης και το νέο θεσμό των Summer Camps η προπονήτρια Α.Καλούδη.

Ακόμη, στις αρχές του 2016, διοργανώθηκε για πρώτη φορά και πρόγραμμα εκπαίδευσης Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ενηλίκων σε συνεργασία με τον Π.Ο.Ι.Α.Θ., σε 2 τμήματα με την συμμετοχή 14 συνολικά ατόμων. Η εκπαίδευση αυτή έδωσε την ευκαιρία σε νέα άτομα να από­κτήσουν επιπλέον εμπειρία και να ασχοληθούν με τη θάλασσα τους χει­μερινούς μήνες στο νησί αλλά επίσης και να κατοχύρωση τις γνώσεις τους, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την επαγ­γελματική ζωή στο τουριστικό νησί μας.

Ο ΝΟΣΠ, από την ίδρυσή του συμμετείχε στις ή/και οργάνωσε τις παρακάτω αθλητικές εκδη­λώσεις:

 • Συμμετοχή στο Spetses Classic Yacht Race 2014, Spetses Classic Yacht Regatta 2015 (υποστηρικτής) και Spetses Classic Yacht Regatta 2016 (υποστηρικτής).
 • Cyclades Classic Yacht Race 2014 (το σκά­φος «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ»,κατέλαβε την πρώτη θέση στα παραδοσιακά καΐκια).
 • Κύπελλο «Αρμάτας» ΝΟΣΠ 2014 (πρώτοι εσωτερικοί αγώνες του Ομίλου για σκάφη OPTIMIST και BUG στο πλαίσιο των εορτασμών της ΑΡΜΑΤΑΣ 2014, στις 12/9/2014)
 • Spetses Mini Marathon 2014 & 2015 και Spetsathlon 2015 (συμμετοχή στην διοργά­νω­ση, αναλαμβάνοντας την εποπτεία και ασφάλεια του κολυμβη­τι­κού αγώνα)
 • Διασυλλογικός αγώνας Κοιλά­δας 2015 το Νοέμβριο, στον οποίο συμμετείχαν 7 αθλητές του Ομίλου, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις.
 • 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκαφών Τύπου BUG, στη Σαλαμίνα, τον Ιούλιο 2016, στον οποίο συμμετείχαν 3 αθλητές του Ομίλου.

Η σημαντικότερη όμως αθλητική εκδήλωση του ΝΟΣΠ ήταν η με τεράστια επιτυχία διοργά­νω­ση του 1ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκαφών Τύπου BUG, στο διάστημα 9-12/7/2015., υπό την αιγίδα της Ελ­λη­νικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και του Δήμου Σπετσών, καθώς και τη σημαντική χορηγία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, η οποία φιλοξένησε δωρεάν τους αθλη­τές και τους συνοδούς των.

Εκπροσωπώντας 18 ομίλους από όλη την Ελλάδα, 43 νεα­ροί αθλη­τές από 7 έως 17 ετών, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σε έναν αγώνα – πρό­κληση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε πρωτάθλημα για την κατάκτηση εθνικού τίτλου στην κατηγορία bug.

Όλα αυτά όμως δεν θα ήταν δυνατά δίχως τις χορηγίες πολλών επιχει­ρήσεων και ανθρώπων του νησιού και δίχως τη συνεισφορά πολλών εθελοντών.

Στον αγώνα πήραν μέρος και 10 αθλητές του ΝΟΣΠ (5 αγόρια και 5 κορίτσια), οι οποίοι απε­κόμισαν ση­μαντικές  εμπειρίες, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε και ο στόχος της υπο­χρεω­τικής δραστηριότητας.

Με τη δημιουργία του ΝΟΣΠ, δόθηκε η ευκαιρία και σε αθλητές που μεγάλωσαν στο νησί και το αγαπούν να το εκπροσωπήσουν κι επίσημα. Στη κατεύθυνση μεταγράφηκαν στον Όμιλο δύο ενήλικες αθλητές ιστιοσανίδας, οι  Ά. και Π. Αβραμόπουλος, γεγονός, το οποίο μας τιμά ιδιαι­τέρα. Συγκινητική ήταν η δήλωση των αθλητών, οι οποίοι ανέφεραν ότι, «μετά από σχεδόν 25 χρόνια ενεργής ενασχόλησης με τους αγώνες ιστιοσανίδας καλούμαστε επιτέλους να εκπρο­σωπήσουμε το Νησί μας».

Παράλληλα, ο Όμιλος ανέπτυξε και σημαντική οικολογική δράση στο νησί. Έτσι, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής καμπάνιας, με στόχο την αντιμετώ­πιση του προ­βλήματος της ρύπανσης με πλα­στι­κά (Spetses Plastic Detox), έγινε ενημέρωση και εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και διοργα­νώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κι επιχειρήσεις, η δραστηριό­τη­τες, με στό­χο τον υπο­θαλάσσιο και παραθαλάσσιο καθαρισμό ακτών του νη­σιού.

Περαιτέρω, ο Όμιλος ανέπτυξε και σημαντική οικολογική δράση στο νησί με την ίδρυση της δρά­σης Spetses Plastic Detox. Έτσι, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής καμπάνιας, με στόχο την αν­τιμετώ­πιση του προ­βλήματος της ρύπανσης με πλαστικά, έγινε ενημέρωση και εμ­πλο­κή της τοπικής κοινωνίας και, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κι επιχειρήσεις,  διοργα­νώ­θη­καν το 2015 με μεγάλη επιτυχία δραστηριό­τη­τες, με στό­χο τον υπο­θαλάσσιο και παραθα­λάσ­σιο κα­θα­ρισμό ακτών του νη­σιού. Τη διοργάνωση ενίσχυσε ο υπεραθλητής κ. Παρασκευάς, ο οποίος κολύμβησε το γύρο του νησιού. Ακόμη, ο Όμιλος θεσμοθέτησε και ειδικό βραβείο οικολογικής κατασκευής ομοιώ­ματος πλεούμενου στη γιορτή του Αγ. Μάμμα (31.8.2015).

Τέλος ο ΝΟΣΠ αναπτύσσει ιδιαίτερα τον εθελοντισμό και σήμερα διαθέτει ένα σημαν­τικό Σώμα Εθελοντών.

Σήμερα ο Όμιλος αριθμεί 216 μέλη και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.